Holding selskaber


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp til at stifte Holdingselskab ?

Opret din opgave i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Hvad er et holding selskab?

Et Holdingselskab kan både være et ApS eller et A/S. Typisk er der ikke stor aktivitet i et Holdingselskab. Holdingselskaber ejer typisk anparter, aktier eller andet i andre selskaber, der som udgangspunkt er driftsselskaber. En måde at drive et effektivt holding selskab er at finde en dygtig revisor som man kan tilknytte. 

I praksis ses det ofte at Holdingselskaber har ejendomme registreret i balancen.

Formålet med et Holdingselskab er egentligt at lave en struktur der konsoliderer flere driftsselskaber og likviditet i en samlet pengetank, således at man sikrer mindst risiko for at miste formuen ved en evt. konkurs eller et erstatningskrav, der potentielt kan lukke virksomheden. 

Risikostyringen er et vigtigt element, og et andet kan være fleksibiliteten i ejerforholdet ved flere ejere af samme driftsselskab. Herved kan det være nemmere at lade et Holdingselskab eje anparterne eller aktierne i driftsselskabet, så man undgå, at det er ejerne, der direkte personligt ejer anparterne eller aktierne.

Fordelen ved dette vil være, at når der mellem ejeren skal udbetales udbytte, så kan der udbetales skattefrit udbytte fra driftsselskabet til Holdingselskabet. Her kan ejeren af Holdingselskabet lade sit udbytte stå i selskabet og vente med at udbetale det som anpartshaver-/aktionærudbytte til det er nødvendigt, og hermed undgår man unødigt at blive beskattet af avancen.

En anden mulighed er selvfølgelig at stifte et nyt driftsselskab med den opsparede kapital fra Holdingselskabet, hvis ejeren ønsker at kaste sig ud i nye projekter, som ikke skal blandes sammen med den igangværende forretning.

Ved salg og generationsskifte af driftsselskabet er det meget nærmere at lave overdragelse af driftsselskabet, hvis Holdingselskabet allerede er der, fordi så kan man nemmere trimme driftsselskabet, så det bliver mindre likviditetskravene at overdrage til ny ejer.  

 

Billig revisor til holding selskab?

Ved stiftelse af et holding selskab bør man kraftigt overveje om man har mulighed for at tilknytte en billig revisor. Ved at tilknytte en revisor til holding selskab sikrer man sig at man altid overholder de gældende regler. 

 

Læs indgående om disse emner:

ApS

A/S

EMV

I/S

IVS

K/S

P/S

Prisberegner