A/S


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp til at stifte Aktieselskab ?

Opret din opgave i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Hvad er et A/S?

A/S kaldes et kapitalselskab, efter som der et kapitalkrav ved stiftelse af selskabet - A/S står for aktieselskab. Kapitalkravet for et aktieselskab er 500.000. Selskabsdeltagere i et A/S kaldes for aktionærer, dvs. at man som aktionær ved sit indskud i selskabet til gengæld modtager aktier. Aktionærer kan være en juridisk eller fysisk person. En billig revisor kan hjælpe med revision af et aktieselskab. 

Der er begrænset hæftelse for selskabsdeltagere i et A/S, derfor hæfter aktionærer ikke personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Hvis selskabet går konkurs, er tabet begrænset til indskuddet i selskabet.

Vedr. indskuddet i stiftelsen af kapitalselskaber, kan kapitalkravet opfyldes via en kontant indbetaling evt. fra bankkonti eller advokat klient konto. Alternativt kan stiftelsen af A/S ske ved apportindskud, hvor der indskydes andre værdier end likvider. Der skal i dette tilfælde foreligge en vurderingsberetning fra en autoriseret revisor.

Efter stiftelsen skal der hurtigst muligt oprettes en ejerbog, som er en fortegnelse af ejerne i selskabet. Ledelsesstrukturen kan være på 2 måder, med en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion.

Der skal i et A/S afholdes en årlig generalforsamling hvor kredsen af kapitalejere skal træffe beslutninger om selskabets interesser. Generalforsamlingen behøves nødvendigvis ikke at afholdes fysisk, men kan foregå elektronisk.

Tegningsret skal fremgå i selskabets vedtægter, så man ved hvem af kapitalejerne, der har tegningsret så de på vegne af selskabet kan handle og indgår aftaler for aktieselskabet.

Ejeraftaler kapitalejerne imellem er en væsentligt ting og anbefales kraftigt, således der ikke opstår uoverensstemmelser kapitalejerne imellem. Ejeraftalen, der kaldes for en aktionæroverenskomst, er med til at regulerer det interne forhold imellem kapitalejerne.

 

En billig revisor til A/S?

Som virksomhedsejer eller virksomhedsleder af et aktieselskab kan det være en overordentlig god ide at finde en billig revisor til A/S. En billig revisor kan som regel hjælpe med stiftelsen af selskabet, og dermed sørge for at alle paragrafferne overholdes. Efter aktieselskabets stiftelses kan en revisor også hjælpe med regnskaberne i virksomheden. Lige gyldigt om virksomheden er i opstartsfasen eller har en stabil drift kan det være en god ide at finde en billig revisor. 

 

Du kan også læse indgående om følgende relaterede emner:

ApS

EMV

I/S

IVS

Holding Selskaber

K/S

P/S

Prisberegner