ApS


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp til at stifte Anpartsselskab ?

Opret din opgave i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Hvad er et ApS?

ApS kaldes et kapitalselskab efter som der et kapitalkrav ved stiftelse af selskabet. Kapitalkravet et nu 80.000, fra 2014 nedsættes det til 50.000. Selskabsdeltager i et ApS kaldes for anpartshaver, dvs. at man som anpartshaver ved sit indskud i selskabet til gengæld modtager anparter, anpartshaver kan være en juridisk eller fysisk person.

Derfor er der begrænset hæftelse for selskabsdeltagere i et ApS, anpartshaverne hæfter ikke personligt for selskabets gæld og forpligtelser. Hvis selskabet går konkurs er tabet begrænset til indskuddet i selskabet.

Vedr. indskuddet i stiftelsen af kapitalselskaber kan kapitalkravet opfyldes via en kontantindbetaling evt. fra bankkonti eller advokat klient konto. Alternativt kan stiftelsen ske ved apportindskud, hvor der indskydes andre værdier end likvider, der skal i dette tilfælde foreligge en vurderingsberetning fra en autoriseret revisor.

Efter stiftelsen af ApS skal der hurtigst muligt oprettes en ejerbog, som er en fortegnelse af ejerne i selskabet. Ledelsesstrukturen kan være på 2 måder, med en bestyrelse og en direktion eller et tilsynsråd og en direktion. I et ApS kan man nøjes med en direktion. Man kan på Regnskabspriser.dk finde en billig revisor til hjælp til oprettelse af ApS. 

Der skal i et ApS overholdes årligt generalforsamling, hvor kredsen af kapitalejere skal træffe beslutninger om selskabets interesser, generalforsamlingen behøves nødvendigvis ikke at afholdes fysisk, kan foregå elektronisk.

Tegningsret skal fremgår i selskabets vedtægter, så man ved hvem af kapitalejerne, der har tegningsret så de på vegne af selskabet kan handle og indgår aftaler.

Ejeraftaler, kapitalejerne imellem er en væsentligt ting og anbefales kraftigt således der ikke opstår uoverensstemmelser kapitalejerne imellem. Ejeraftalen der kaldes for en anpartshaveroverenskomst, er med til at regulerer det interne forhold imellem kapitalejerne.   

En billig revisor til ApS?
Da der er meget at overskue ved et ApS, kan det anbefales at man søger hjælp til til oprettelse af ApS. Det kan navnligt give mening at søge professionel hjælp ved at finde en billig revisor til ApS, som derved kan sørge for at alle de juridiske spidsfindigheder er iorden. 

 

Du kan også læse indgående om følgende relaterede emner:

A/S

EMV

I/S

IVS

Holding Selskaber

K/S

P/S