Udlejning af ejendom


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få skatterådgivning om udlejning af ejendom ?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Ved sommerhusudlejning findes der 2 metoder til at opgøre den skattepligtige indkomst - bundfradragsmetoden og regnskabsmetoden.

Den første er bundfradragsmetoden, og der opgøres det efter, om ejeren af sommerhuset foretager sommerhusudlejning via sig selv eller via et udlejningsbureau. Ved privat udlejning gives et bundfradrag på 10.000 og 20.000 hvis udlejningen foretages af et udlejningsbureau. Overskuddet heraf nedsættes yderligere med 40 %, og det resterende bliver skattepligtig indkomst. Eksemplet for privatudlejning kan opstilles således; Lejeindtægt 20.000 minus bundfradrag på 10.000, det giver 10.000 heraf fratrækkes 40 %, og overskuddet er hermed 6.000 til skattepligtig indkomst (via udlejningsbureau erstattes de 10.000 med 20.000).

 

Vælger man regnskabsmetoden, kan man fradrage sin udgifter, udledt af den udlejning der har været på sommerhuset. Det kan f.eks. være vedligeholdelse, revisor, provision til udlejningsbureau, annoncering, sommerhus forbrugsudgifter, afskrivningsbeløb af inventar og andet indbo i forbindelse med slid, ejendomsskatten kan nedsættes forholdsmæssigt med den andel udlejningen udgør af hele året, ligeledes kan ejendomsværdiskatten. Når udgifterne er opgjort, fratrækkes de i lejeindtægten, og indberettes som skattepligtig indkomst.
Benyt altid en billig revisor ved udlejning af ejendom. 

 

Sommerhusudlejning der kan er Erhvervsmæssig

Erhvervsmæssig sommerhusudlejning betyder, at man 100% udlejer sit sommerhus, og derfor kan det ikke anvendes privat, dog ved undtagelse ved at man indgår på samme vilkår som andre lejere.

Der er her tale om udelukkende erhvervsmæssig udlejningsejendom, og derfor kan ejendommen ikke anvendes privat. Det kræver også at ejeren sikrer at et udlejningsbureau administrerer udlejningen, samt det er påkrævet, at der ansøges til Naturstyrelsen for godkendelse af helårsudlejning af sommerhuset.

Regnskabet til erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom skal laves, der modtages lejeindtægter, og heri skal udgifterne fradrages, udgifterne omfatter således; ejendomsskat, rente, forsikring, vedligeholdelse, provision til udlejningsbureau, annoncering, sommerhus forbrugsudgifter.

Det skattemæssige resultat i udlejningsvirksomheden kan beskattes efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastsordningen (KAO) og virksomhedsskatteordningen (VSO), her vil det være fordelagtige, at lade udlejningsvirksomheden træde ind i beskatningsformen KAO eller VSO, for at opnå kapitalafkast af udlejningsvirksomheds skattemæssige kapitalafkastningsgrundlag (Virksomhedens aktiver med fradrag af gæld), et større rentefradrag i den personlige indkomst og med mulighed for at betale virksomhedsskat af virksomhedens opsparet overskud i stedet for at skulle betale personlig skat af hele overskuddet. Da det hele kan være noget indviklet, er den smarteste løsning uden tvivl at benytte en revisor til at kigge tingene igennem. 

Værelsesudlejning

Bundfradragsmetoden, her er lejeindtægten skattefri, indtil lejeindtægten ikke overstiger bundfradraget. Der vil ske en beskatning af den del af lejeindtægten, hvor lejeindtægten overstiger bundfradraget. Bundfradraget udgør 2/3 af den årlige husleje ved lejeboliger, andelsboliger er det 2/3 af boligafgiften og ved fastejendom der beregnes bundfradraget 1 og 1/3 % af ejendomsværdien, som minimum 24.000,- kr. Dvs. at man kan have lejeindtægter ved værelseudlejning skattefrit op til en vis værdi og herefter beskattes af den del der overstiger bundfradraget.  

Regnskabsmetoden kræver at man opgør for indtægter og udgifter, overskuddet skal indberettes som skattepligtig indkomst. Man får fradrag i lejeindtægten for de udgifter, man har haft i forbindelse med udlejningen. Udgifter kan f.eks. opgøres af de forholdsmæssige udgifter til el, gas og varme og til husleje ved lejebolig, og ved andelsbolig er det de samme udgifter, forskellen er boligafgift i stedet for husleje. Ved fastejendom kan udgifterne opgøres på samme måde, dog er der ikke her husleje eller boligafgift, fordi man ved fast ejendom i stedet afdrager på huslånet, til gengæld er der ejendomsskat og ejendomsværdiskat, som der også vil kunne laves en forholdsmæssig nedsættelse af.

 

Udlejning af fastejendom

Når man vælger at udleje sit hus eller ejerlejlighed, så er lejeindtægten skattepligtig og man kan selvfølgelig fradrage udgifter i forbindelse med udlejningen.

Udgifter der kan fradrages  inkluderer vedligeholdelse, renter, ejendomsskat, ejendomsværdiskatten betaler man ikke, når man ikke selv bebor sin fast ejendom.

Ved udlejning af fast ejendom er der ikke tilknyttet nogen regel ligesom ved værelsesudlejning, hvor der er bundfradragsmetoden, men til gengæld anses udlejning af fast ejendom som erhvervsmæssige virksomhed, og herved kan man ved fordel træde ind i Kapitalafkastsordningen eller Virksomhedsordningen og opnå mere fordelagtige beskatningsforhold for sin skattepligtige lejeindtæg ved udlejning af fast ejendom.

 

Find en billig revisor til udlejning af ejendom

Når du skal udleje et værelse, dit sommerhus eller andet, kan det være fornuftigt at få en revisor til at kigge tingene igennem. Ved at bruge en billig revisor til udlejning af ejendom sørger du for at undgå juridiske fælder. 

 

Du kan også læse indgående om følgende relaterede emner:

Virksomhedsordningen

Skattefri virksomhedsdannelse

Kapitalafkastordningen

Gulpladebil

Prisberegner