Solcelleanlæg


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få rådgivning køb af Solcelleanlæg ?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Man kan benytte to metoder til at opgøre regnskaber for solcelleanlæg - Regnskabsmetoden og standardmetoden 

Regnskabsmetoden er ofte den, der anvendes når regnskabet skal laves, fordi typisk er det mest fordelagtigt i forhold til skat.

Ved regnskabsmetoden skal der laves et helt almindeligt driftsregnskab, hvor indtægter og udgifter trækkes fra hinanden, herefter opgives det skattemæssige over-/underskud på selvangivelsen som personlige indkomst.

Indtægterne er den producerede strøm, en KWH indtægtsføres med 60 øre de første 10 år og herefter vil det være 40 øre, dvs. 10.000 KWH svarer til 6.000,- kr. indtægt.

Udgifter der kan fradrages ved regnskabsmetoden er vedligeholdelse, renter, forsikring, afskrivninger (25% pr. år efter saldometoden) og andre administrationsomkostninger. Omkring afskrivninger er det vigtigt at solcelleanlægget opfylder reglerne om afskrivninger på driftsmidler, fordi så vil ejeren af solcelleanlægget opnå de største skattemæssige fordele afskrivningsmæssigt.

Det er derfor et krav, at solcelleanlægget ikke er en integreret del af tagkonstruktionen, fordi så kommer solcelleanlægget under andre regler for afskrivninger. Solcelleanlægget vil her blive kategoriseret som værende afskrivningsberettiget under reglerne for bygninger og installationer.

Folketinget vedtog at der for nyanskaffede driftsmidler kunne afskrives yderligere 15% på driftsmidlets anskaffelsessum. Antag at solcelleanlægget koster 100.000, så vil det skattemæssige afskrivningsgrundlag lyde på 115.000.

Ejeren af solcelleanlægget kan med fordel være i Virksomhedsskatteordningen, herved kan ejeren blandt andet opnå et større rentefradrag, og da resultatet i mange tilfælde vil være negativt de første mange år, vil fradragsværdien hvis man eksempelvis betaler topskat i den personlige indkomst, være op til 51,5 %. Det er ikke påkrævet at være CVR registreret.

 

Standardmetoden er en mere simpel opgørelse af det skattemæssige resultat af regnskabet for solcelleanlægget.

Ved standardmetoden har man et bundfradrag på 7.000 i bruttoindtægten, dvs. at de 7.000 er skattefrie og ved indtægter derover vil kun 60% af indtægten over de 7.000 medtages som skattepligtig indkomst.

Det betyder, at der ikke kan fradrages nogen udgifter, fordi anlægget anses for et privat anlæg, når standardmetoden anvendes.

Herved går man glip af de fordelagtige skattefradrag ved afskrivningerne, renter, driftsomkostninger, forsikringer, vedligeholdelse, revisor og lign.

Til gengæld har det været muligt at gøre brug af håndværkerfradraget 15.000,- DKK pr. voksne person i husstanden, dog er det værd at nævne at standardmetoden ikke kan anvendes når det drejer som om fritidshuse og sommerhuse. Der skal ikke ske CVR. registrering ved standardmetoden.

 

Læs evt. mere om følgende emner:

Pension

SKAT

Forældrekøb

Prøv vores prisberegner

Virksomhedsstiftelse