Pension


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få rådgivning om pension ?

Opret din opgave i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Hvad er Pension?

I Danmark er der 3 slags pensioner, der er de offentlige og lovbestemte ordninger, arbejdsmarkedspensioner via ens arbejdsgiver og individuelt oprettede pensioner.

De offentlige og lovebestemte pensioner er som udgangspunkt folkepension, efterløn og ATP. Arbejdsmarkedspensioner den del der betales over lønnen, 1/3 af medarbejderen selv og 2/3 af arbejdsgiveren.

Individuelt oprettede pensionsordninger oprettes selvstændigt af personer, der ønsker yderligere at opspare til alderdommen, ofte vil det være selvstændigt erhvervsdrivende, da de ikke har de samme muligheder for pensionsordninger som store selskaber.

De typer pensioner kan opdeles i Ratepension, Kapitalpension, livrente og livforsikring.

Du kan til enhver tid få hjælp af en billig revisor til pension. Det kan faktisk være en rigtig god investering at kontakte en billig revisor til pension til gennemgang af din pensionsopsparing. Det kan man ofte spare mange penge ved.  

 

Ratepension

I en ratepension her kommer udbetalingerne til modtageren hver måned i 10 år, og pensionen kan oprettes indtil man er 75 år, der må per 2013 indbetales 50.000,- hvert år med fradragsret i den personlige indkomst.

Udbetalingsperioden skal ske fra 60 eller 62 år afhængigt af hvornår, den er stiftet, de månedlige udbetalinger kan strække sig over 10-25 år, dog skal de afsluttes senest 25 år efter efterlønsalderen.

Udbetales ratepensionen før pensionsalderen betales en afgift på 60%, dog ved død før pensionsalder går udbetalingerne automatisk til arvingerne, og værdien af den resterende opsparing vil kunne blive udbetalt til den længst levende arving mod en afgift på 40 %.

 

Kapitalpension

I en kapitalpension udbetales opsparingen som et engangsbeløb, og den kan oprettes indtil man fylder 75 år.

Der er ikke længere fradrag for indbetalinger på kapitalpension. Udbetalingsperioden kan tidligst ske fra når personen er 60 eller 62, afhængigt af hvornår den er stiftet.

Man kan vælge at få hele opsparingen på en kapitalpension udbetalt på en gang eller opdele den i flere deludbetalinger, dog skal den afsluttes senest 15 år efter efterlønsalderen.

Der skal ikke længere betales afgift på nytegnet kapitalpensioner, fordi pensionsopspareren ikke længere har opnået fradrag i den personlige indkomst, for kapitalpensioner stiftet før de nye regler skal der betales en afgift på 40% til staten af det opsparede beløb.

Ophæves de ældre kapitalpensioner før efterlønsalderen, skal der også betales en statsafgift på 60%. Det anbefales at konsultere en billig revisor til kapitalpension.

 

Livrente

En livrente er en pension der bliver udbetalt hver måned fra pensionsalderens start, så længe pensionsopspareren lever. Der er ingen aldersgrænsen for stiftelse af livrente.

Der er fradragsmuligheder i den personlige indkomst ved at indbetale til en livrente pension, desuden er der heller ingen begrænsninger i summen, der må indbetales, hvis det altså sker via ens arbejdsgiver.

Udbetalingstidspunktet for en livrente kan tidligst ske fra, når person fylder 60 år, og ellers er der ingen begrænsninger i start eller slut tidspunktet. Pensionen udbetales som løbende ydelser hver måned, og der betales indkomstskat af det udbetalte beløb.

Størrelsen på det udbetalte beløb er lavere end f.eks. ydelsen fra en ratepension, det skyldes hovedsagligt, at en ratepension løber over 10 år, og en livrente løber indtil personen dør, derfor vil pensionen strække sig over en længere tid.

Lever man længe, vil det være en fordel med livrente, også fordi man kan tegne en garanti, der sikrer ved død at den længst levende ægtefælle fortsætter med at modtage livrente udbetalingerne. Det er muligvis en god ide at finde billig revisor til livrente, da man hermed ofte kan spare en del penge. 

 

Livforsikring

En livforsikring er en forsikring der kommer til udbetaling til den forsikredes arvinger i tilfælde af død.

Ofte er det ægtefælle, en samlever eller børn der er de begunstiget og får forsikringen udbetalt.

Begunstigelser vil ikke nærmere blive uddybet her, der er helt særlige regler for indsættelse af en begunstiget person i forbindelse med stiftelse af livsforsikring og pensioner.

En livsforsikring kan oprettes alene eller som en del af pensionsordningen. Et forsikrings- eller et pensionsselskab stiller ofte krav om helbredsundersøgelse, når en livsforsikring skal stiftes, er helbredet for dårligt vil personen muligvis ikke kunne stifte en livsforsikring.

Udbetalingen til den eller de begunstigede af en livsforsikring skal ske som engangs udbetaling imod 40% i afgift til staten, eller så kan den løbende udbetales, og de eller den begunstigede vil blive indkomstbeskattet.

Muligheden for at forsikringstageren af livsforsikringen selv får udbetalt en del selv inden død er der også. 

Det er en rigtig god ide at finde en billig revisor til livsforsikring, så man kan få mulighederne for en god livsforsikring grundigt gennemgået

 

Du kan evt. læse mere om følgende emner:

SKAT

Forældrekøb

Prøv vores prisberegner

Virksomhedsstiftelse