Forældrekøb


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få rådgivning om forældrekøb ?

Opret din opgave i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Der er mange forældre, der har foretaget forældrekøb af lejlighed til deres børn. Det skyldes især boligmanglen i de store uddannelsesbyer, hvor der ofte er mangler på lejeboliger til en fornuftig husleje. Man ser derfor ofte forældrekøb i København, forældrekøb i Aarhus, forældrekøb i Odense og forældrekøb i Aalborg og i mange andre byer. 

Boligmarkedet var fra før finanskrisen attraktivt at investere i, da priserne for fast ejendom generelt steg hele tiden, og hermed kunne man opnå en friværdi, hvis man altså som forældre nåede at købe en ejerlejlighed til sine børn på et godt tidspunkt.

Fordelene ved forældrekøb af en lejlighed går lidt dybere end lige nævnt. Det sikrer jo også et sted at bo for barnet og til en husleje der kan betales. Samtidig er det også muligt for barnet at søge om boligsikring, såfremt alle de praktiske foranstaltninger er i orden.

Udlejning af bolig er omfattet af lejeloven, så huslejen skal sættes efter markedsprisen og ikke for billigt, for så kan udlejer risikere at blive beskattet af differencen mellem fastsat husleje og markedspris. Huslejenævnet kan hjælpe med disse fastsættelser imod en betaling. Man kan også søge om hjælp til forældrekøb her på Regnskabspriser.dk

Ved forældrekøb skal der laves regnskab i samme omfang som udlejning af værelse og anden fast ejendom. Det betyder at skattemæssigt skal der udføres regnskab, som skal indberettes på den udvidede selvangivelse, fordi man hos SKAT anser udlejning af fast ejendom som erhvervsmæssig virksomhed.

Overskuddet ved udlejningen skal beskattes, og underskuddet skal fratrækkes i anden personlige indkomst eller fremføres som skattemæssige underskud til fremtidige indkomstår. Derfor kan det være en god ide at få hjælp til forældrekøb i forhold til det regnskabsmæssige og skattetekniske. 

I lejeindtægten kan der i regnskabet fradrages, dvs. fratrækkes udgifter til revisor, vedligeholdelse, vand, kloak- og renovationsafgifter, forsikring, skorstensfejer, snerydning, fejning, grundejerforening, ejendomsværdiskatten betales ikke af forældrene fordi forældrene ikke bor i ejendommen, forbedringsudgifter kan dog ikke fratrækkes. Når alt dette er gjort op ender det med et positivt eller negativt resultat, og det skal på selvangivelsen.

I den forbindelse har forældrene mulighed for 3 beskatningsformer, Personskatteloven, Kapitalafkastningsordningen og Virksomhedsordningen. Denne vurdering bør tages i samråd med en revisor, som kigger på forældrenes samlede økonomi og vurderer hvad der er mest fordelagtigt i forbindelse med det enkelte forældrekøb. 

Når lejligheden skal frasælges kan lejligheden sælges til 85 % af salgsvurderingen, hvilket gør det meget fordelagtigt for barnet. Hvis barnet ikke køber lejligheden efter udlejningskontrakten udløber, kan udlejer, altså forældrene vælge, at genudleje lejligheden til andre eller sælge den. Sker der et salg, vil det udløse en beskatning af fortjeneste jf. ejendomsavancebeskatningsloven, dog kan forældrene undgå dette ved selv, at bo i boligen efterfølgende eller lade barnet købe den, og så sælge den bagefter.  

Der er altså en regnskabmæssige og skattemæssige aspkter som skal på plads, og det kan derfor være fornuftigt at få hjælp til forældrekøb. 

 

Læs mere om følgende relaterede emner:

Krav til bogføring

Leasing

Bilbeskatning

Pension

Prøv vores prisberegner