Virksomhedens regnskab


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en revisor til virksomhedsregnskaber?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail. Regnskabspriser.dk er landsdækken og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark


 • 1. Helt gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
 • 2. Spar tid

  Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
 • 3. Spar penge

  Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

De 4 regnskabsklasser

Der findes 4 regnskabsklasser: A, B, C & D, og hver regnskabsklasse er opdelt efter størrelseskrav og virksomhedstype.

I regnskabsklasse A er virksomheder som Enkeltmandsvirksomheder, I/S, K/S placeret og her kan man fravælge revision, og størrelseskravene for dette er en Balancesum på højst 7 mio., nettoomsætning på 12 mio., max 10 ansatte.

Regnskabsklasse B kan mindre selskaber ApS og A/S, ApS også fravælge revision, hvis de holder sig under kravene, der stilles, som er en balancesum på under 4 mio. DKK, en nettoomsætning på under 8 mio. DKK og et gennemsnitligt antal beskæftigede for regnskabsåret på 12 ansatte. For at blive i regnskabsklasse B gælder for ApS & A/S at en balancesum på højst 36 mio., nettoomsætning på 72 mio., max 50 ansatte.

Overskrides disse grænser kommer selskabet over i regnskabsklasse C som en Balancesum på højst 143 mio., nettoomsætning på 286 mio., max 78-101 ansatte.

Regnskabsklasse D er primært Børsnoterede og statslige aktieselskaber, her er der ingen begrænsninger.

 

Virksomhedernes regnskabsføring og regnskabsaflæggelse hviler som udgangspunkt på reglerne for bogføringsloven og bogføringsbekendtgørelsen, samt Lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab, altså årsregnskabsloven. Alle de virksomheder der aflægger årsrapport, er det kun selskaber, der bliver offentliggjort til Erhvervsstyrelsen. Det er det eksterne regnskab, som pengeinstitutter eller leverandører anvender således, at de kan aflæse risikoprofilen ved at handle med virksomheden. Derfor kræves det, at den aflagte årsrapport giver et retvisende billede af virksomhedens reelle situation.

 

Årsrapporten udarbejdes ud fra de grundlæggende principper jf. årsregnskabsloven:

 • Der skal være klarhed: regnskabet skal være opstillet klart og overskueligt.
 • Der skal være substans: reelt indhold og væsentligheden af alle relevante forhold skal belyses.
 • Going concern: virksomhedens drift forventes at forsætte.
 • Neutralitet: er enhver værdiændring foretaget i regnskabet?
 • Er der foretaget periodiseringer: at alle hændelser indregnes uanset betalingstidspunkt.
 • Konsistens: indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet og bruttoværdier skal indregnes for sig selv og ikke modregnes, således at det kun er nettoværdien der bogføres.
 • Formel kontinuitet: kræver at primo og ultimo balancen stemmer ved årsskifte.
 • Reel kontinuitet: samme regnskabspraksis skal være ens fra år til år.

 

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen kan være arts- eller funktionsopdelt.

 
Balancen

Aktiver og Passiver

 
Noter og andet

Noter, ledelsepåtegning, ledelsesberetning og revisorpåtegning

 
CSR

Corporate Social Responsibility

 

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen kan være arts- eller funktionsopdelt.

 
Balancen

Aktiver og Passiver

 
Noter og andet

Noter, ledelsepåtegning, ledelsesberetning og revisorpåtegning

 
CSR

Corporate Social Responsibility