Lønmodtager vs. Virksomhed


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en revisor til spørgsmål relateret til lønmodtager vs virksomheder?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail. Regnskabspriser.dk er landsdækken og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Lønmodtager

 

Personen betragtes som lønmodtager, når personen er ansat hos en arbejdsgiver under kontraktlige forhold. Arbejdsgiveren bestemmer, hvor og hvordan den ansatte skal arbejde, og at den ansatte løbende arbejder under sit ansættelsesforhold.

Den ansatte får løn, og er enten ansat som funktionær eller timelønnet, den ansatte må ikke have nogen reel risiko for at miste penge ved at arbejde, dvs. arbejdsgiver skal dække alle udgifter forbundet med at arbejdstager udfører arbejdet.

Beder arbejdsgiveren arbejdstager om at blive konsulent/freelance for virksomheden, eller vælger arbejdsgiver at outsource arbejdsopgaven til arbejdstageren, dvs. personen er ikke længere ansat men udfører i princippet samme styrke arbejde, kan SKAT muligvis betragte personen som lønmodtager.

Dette kommer an på om samarbejdet er lavet anderledes. Begynder arbejdstageren at drive rigtig erhvervsmæssig virksomhed og samtidig servicere andre kunder, samtidig med at selv risikere at tabe penge, vil SKAT betragte situationen anderledes.    

 

Honorarmodtager

 

Er personen ikke ansat og arbejder for virksomheden, anses personen for at være honorarmodtager.

Betingelserne for at være honorarmodtager er opfyldt, hvis at personen ikke kan miste penge ved at udføre arbejdet, og at personen ikke er ansat, samt at der honoreres for det udførte arbejde.

Man kan sagtens samtidig drives selvstændig virksomhed, være ansat og modtage honorar.

Typisk er aftaleforholdet mellem virksomhed og personen der honoreres, at honorarmodtager får en fast time-/projektløn for dit udførte arbejde.

 

Hobbyvirksomhed

 

SKAT kigger på om det er hobbyvirksomhed, ikke erhvervsmæssig virksomhed eller erhvervsmæssig virksomhed, det er det afgørende vedr. det skattemæssige synspunkt.

SKAT anser virksomheden for at være erhvervsmæssig, når virksomheden drives med henblik på at generere et overskud der er stort nok til at dække afskrivninger, løn til indehaveren og en forrentning af den kapital der er investeret i virksomheden.

Det kan sagtens være at virksomheden i starten har flere udgifter end indtægter og laver underskud som kan fratrækkes i anden indkomst eller fremføres til andet indkomstår, dog kræves det at virksomheden drives intenst og seriøst.

 

Hvordan vurderes det om virksomheden drives intenst og seriøst?

Her vurderes virksomheden på hvorvidt den drives sædvanligt og forsvarligt, dvs. gør det der kræves for at drive lignende virksomhed i samme branche.

Der bliver også kigget på om virksomheden giver overskud, og kommer den til at give overskud, hvad er udsigterne til det, har indehaveren lavet en markedsundersøgelse, og er der sammenhæng i budgetterne.

Opfyldes disse parametre ikke, vurderer SKAT virksomheden til ikke at være erhvervsmæssig - men i stedet en hobbyvirksomhed.

Ved hobby virksomhed kan man ikke fradrage underskud, og man skal som udgangspunkt heller ikke være momsregistreret, overskuddet skal selvfølgelig indkomstføres på indehaverens selvangivelse.

 

Ikke erhvervsmæssig virksomhed skal man være momsregistreret, og virksomhedens underskud fratrækkes, idet man ikke opfylder kriterierne for at drive erhvervsmæssig virksomhed. Et eksempel kan være, at man har en butik som kun holder åbent 2 dage om ugen, hvor det vil kræve 6 åbningsdage før virksomheden giver overskud.

Opfylder man SKAT´s krav til erhvervsmæssig virksomhed, kan man løfte momsen på virksomhedens købsfradragsberettiget udgifter og fratrække underskud i anden indkomst, overføre det til ægtefælle eller fremføre det andet indkomstår, her skal der også indberettes overskud som skattepligtig indkomst.

Alle 3 virksomhedstyper har  regnskabspligt.