Kunstnerisk virksomhed


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en revisor kunstnerisk virksomhed?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail. Regnskabspriser.dk er landsdækken og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark


 • 1. Helt gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
 • 2. Spar tid

  Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
 • 3. Spar penge

  Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Ved kunstnerisk virksomhed er der særlige regler for moms når det skal laves en skattemæssige opgørelse af et evt. over-/underskud. Der kræves en nøje vurdering af, om personen driver hobbyvirksomhed eller erhvervsmæssig virksomhed. Her lægges vægt på, om personens indsat vedr. det kunstneriske arbejde er intensivt og om personen har den uddannelsesmæssige baggrund for at kunne udføre kunstnerisk virksomhed.

 

Momsfritagelse gælder virksomheden, der er forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed. Momsfritagelsen af kunstnerisk virksomhed skal fortolkes indskrænkende, fordi der er tale om en undtagelse fra hovedreglen om momspligt.

 

De fysiske eller juridiske personer der kan have momsfritagelse er musiker, dog skal en koncertarrangør betale moms af en entreindtægt. Skriftligt arbejde eller foredragsholder er også momsfritaget. Litterære oversættelser anses også for kunstnerisk virksomhed og er momsfritaget, dog ikke hvis oversættelsen er af teknisk og kommercielt materiale, så anses det for momspligtig erhvervsvirksomhed.

 

Sælger en kunstner sin ophavsret af et kunstværk, vil der være momspligtig. Det der er det afgørende for om kunstneren kan opnå momsfritagelse, er om kunstneren indgår en forvaltningsaftale eller der sker et direkte salg af ophavsrettigheder til forlaget. Eksempelvis, sælger en kunstner sin ophavsret til et forlag vil det være momspligtigt, hvis momspligten skal ophæves, skal forlaget beholde en procentdel af salget af de udbetalte royalties fra tredjemand, hermed leverer forlaget kun en administrationsydelse til kunstneren. I dette tilfælde er kunstneren altså stadig indehaver af ophavsretten, kunstneren modtager bare momsfritaget kunstnerisk ydelse mod betaling, af sin andel af royalties til forlaget.

 

Kunstnermoms

Almindelig momsregistrering

Almindelig erhvervsvirksomhed er fritaget for moms indtil omsætningen overstiger 50.000 kr., og herefter skal virksomheden momsregistreres. Det samme gælder for den del af den kunstneriske virksomhed hvor salget af varer/ydelser ikke er momsfritaget. Det er f.eks. udstillingsvederlag, postkort, plakater og reproduktion af kunstværker, disse varer/ydelser er momsbelagt.

 

Kunstnermoms ved salg af egne værker

Når en kunstners omsætning overstiger 300.000 for et år, skal virksomheden momsregistreres for resten og næste år. Der skal ikke betales moms med tilbagevirkende kraft, hvis registeringen sker midt i året. Ophør af momsregistreringen sker det altid ved udgangen af året.

 

Salgsmomsen for kunstnermoms udgør 20 % af de 25 % som den almindelig salgsmoms normalt udgør, dvs. det svarer ca. til en kunstnermoms procentsats på 5 % af hele salgssummen.

 

Købsmomsen, der kan fradrages i kunstnerisk erhvervsvirksomhed, udgør hele købsmomsen på de 25 %.

 

Sælges kunstværket på et galleri, skal både kunstner og galleri svare moms af fortjenesten/provisionen.

F.eks. hvis kunstværket sælges for 100.000 kr. så udgør kunstnermomsen

100.000*20 %= 20.000 * 25% = 5.000 (Kunstner salgsmoms) Vedr. fortjenesten

Galleriet skal have 20.000 kr. inkl. moms i provision, og her er momsen 4.000 (Galleri salgmoms)

Dvs. kunstneren skal betale en positiv moms på 1.000 kr. til Told & SKAT.

 

Betingelserne for at opfylde dette, kræver at det er et første gangs salg, og salget foregår i kunstnerens navn, duplikerer man kunstværket til produktion, skal der svares almindelig salgsmoms af salgene. Der er selvfølgelig nogle gallerier, hvor de sælger kunstværker anden gang, hvis galleriet er i ordningen for brugtmoms, undgår Galleriet den almindelige momssats på 25 %.

 

Brugtmoms

Virksomheder, der indkøber brugte varer og videresælger, dem kan benytte brugtmomsordningen, dvs. at der kan beregnes salgsmoms af fortjenesten og ikke hele salgssummen. Fordelen her er, at hele købsmomsen kan fradrages på alle sine driftsomkostninger.

Ved salg skal der på kvitteringen eller fakturaen tydeligt fremgå, at varen er solgt med brugtmoms, og momsen må ikke fremgå, fordi køberen kan ikke fradrage brugtmomsen.

 

Der skal føres et særligt regnskab for brugtmomsordningen, og til det er der 3 metoder til at beregne brugtmomsen. Det kan være krævende at holde styr på salget ved brugtmomsordningen, så derfor er der 3 muligheder:

 1. Den individuelle metode kan benyttes, hvis man kender hver enkelt vares købspris.
 2. Samlemetoden kan benyttes, hvis man ikke kender hver vares købspris.
 3. Der er en særlige metode ved salg af brugte personbiler og motorcykler, her skal man betale fuld moms af salgsprisen efter de almindelige momsregler, men får fradrag for et momsbeløb, man selv beregner.Journalistisk virksomhed
Momsfritagelsen af ydelser i form af journalistisk virksomhed gælder fordi den tilsidesættes med forfattervirksomhed, er ydelsen som journalisten leverer ikke af den nødvendige grad af kunstnerisk og redaktionel frihed, er leverancen momspligtig.

 

Normalt er gennemgang og ændring af en tekst uden sædvanlig redaktionel frihed ikke momsfritaget, men fordi redigeringen ofte består af en bearbejdning af tekster under sædvanlig redaktionel frihed, så bliver det momsfritaget.

 

Hvornår er en journalist fritaget og ikke fritaget for moms? 
Det er der helt klarer retningslinjer for hos SKAT, listen er lang, så det anbefales, at man læser denne liste igennem for hvornår arbejdet kategoriseres for momspligtigt eller momsfritaget, se evt. på SKAT hjemmeside SKM.2004.111.