Personbil


Få 3 gratis og uforpligtende revisor-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en revisor til personbil?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail. Regnskabspriser.dk er landsdækken og kan sætte dig i forbindelse med dygtige revisorer fra hele Danmark


 • 1. Helt gratis og uforpligtende

  Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
 • 2. Spar tid

  Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
 • 3. Spar penge

  Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Beskatning af personbil

Ved køb af en personbil til virksomheden er der intet momsfradrag, og herved skal der heller ikke beregnes moms ved salg.

 

Driftsomkostninger på bilen: Der kan momsen ikke fradrages, dog kan momsen på Øresunds broafgift løftes i momsregnskabet.

 

Leasing af personbiler: her kan virksomheden fradrage momsen på leasingydelsen begrænset, hvis følgende er opfyldt:

 • lejeperioden er over 6 måneder
 • mindst 10 % af bilens formål er vedr. de momspligtige aktiviteter.

 

Køreskoler, biludlejning og bilforhandlere har særregler for fradragsret af personbiler, de kan fradrage moms på anskaffelse og drift, og der skal også beregnes moms ved salg af køretøjet: det kræver dog følgende:

 • Personbilen anvendes til videresalg, når det gælder bilforhandlere
 • Ved biludlejning, at bilen udlejes til kunder imod vederlag
 • For køreskoler at bilen anvendes til at drive køreskole

 

Når virksomheder anskaffer en personbil vil virksomheden kunne opnå fuldt skattefradrag for alle driftsudgifter. Bilen vil dog indgå som et aktiv, og der ville skulle afskrives løbende på bilen.

For brugeren af bilen vil det udløse beskatning af fri bil, uanset om virksomheden drives i personlig ejet virksomhed eller selskabsform.

 

Beskatning af fri bil

Beskatning af fri bil betyder at der stilles naturalier til rådighed for brugeren af bilen, altså et løngode, og derfor beskattes brugeren af værdien for fri bil.

 

Værdien af fri bil beregnes ensartet, men beskatningsgrundlaget afhænger alene af bilens værdi. Det opgøres således: 25 % af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. også 20 % af resten og dog en mindste værdi på 160.000 kr.

 

Yderligere kommer der et miljøtillæg, som udgør den årlige afgift eksklusiv udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg.  

 

Skattefri kørselsgodtgørelse

Når der udbetales skattefri kørselgodtgørelse, så kræver det, at man holder bilen eller varevognen ude af virksomheden, og i stedet lade virksomheden betale skattefri kørselsgodtgørelse til indehaveren af køretøjet, der ejes privat.

 

Den skattefri kørselsgodtgørelse gælder for både biler, motorcykler, knallerter og cykler. Bil og motorcykel ligger i samme takstgruppe for den skattefri kørselsgodtgørelse og knallert og cykel for sig.

For at opfylde kravene til skattefri kørselsgodtgørelse skal der være tale om erhvervsmæssig kørsel, det kan typisk være kørsel mellem forskellige arbejdssteder.


Kørsel fra fast bopæl til og fra arbejde anses for privatkørsel, og her gives der istedet befordringsfradrag på den personlige selvangivelse. Dog kan de første 60 dage af befordringen mellem sædvanlig bopæls adresse og arbejdsplads adresse indenfor forudgående 12 måneder anses for skattefri kørselsgodtgørelse og så herefter som befordring.

 

De gældende takster for skattefri kørselsgodtgørelse er:

 • For cykel/knallert 2014 er lig 0,51 kr. pr. km.
 • For bil/motorcykel 2014 er kørsel til og med 20.000 km årligt på 3,73 kr. pr. km og alt det over er 2,10 pr. km. 

Det anbefales at finde en revisor til skattefrikørselsgodtgørelse, da det kan være indviklet at finde hoved of hale i alle reglerne. Du kan finde en revisor til skattefri kørselsgodtgørelsel 

 

Flexleasing

Forholdsmæssig andel af registreringsafgift

Flexleasing benyttes af virksomheder, der ønsker at lease en personbil, hvor virksomheden i stedet for at skulle betale hele registreringsafgiften, kan nøjes med at betale registreringsafgiften forholdsmæssigt igennem et leasingselskab.

 

Procentsatsen der skal betales af registreringsafgiften

Virksomheden lejer altså en luksus bil, typisk hentet i udlandet, for en begrænset tidsperiode. Den forholdsmæssige afgift pr. måned fastsættes således i de første tre år fra køretøjets indregistrering 2 pct. af fradragsgrundlaget pr. måned af hele registreringsafgiftsbeløbet.

I de efterfølgende år er grundlaget 1 pct. pr. måned af registreringsafgiften. Dertil kommer et renteprocenttillæg fra SKAT, som beregnes af rest registreringsafgiften som kompensation for at SKAT ikke modtager hele registreringsafgiften på engang.

 

Momsfradrag på flexleasing

Der er momsfradrag på flexleasing, hvis følgende krav er opfyldt. Det enkelte køretøj skal leases for et tidsrum af mere end seks måneder og leasingperioden skal være sammenhængende.

 

Alm. krav til erhvervsmæssig kørsel

Mindst 10 pct. af den årlige kørsel med det leasede køretøj skal ske i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Det er hovedreglen gældende for billeasing i helhed, da leasing er undtagelsen vedr. momsfradrag for personbiler ligesom køreskole og bilforhandlere.

 

Dokumentationskrav

Virksomheden skal kunne godtgøre, at den leasede bil anvendes erhvervsmæssig i et givende omfang, men det skal ikke kunne dokumenteres via kørebog eller lignende. Momsfradragets størrelse på den flexleasede personbil er, som udgangspunkt momsen på leasing, dog højst 25 % af det særlige fradragsgrundlag, der beregnes som en vis procentdel registreringsafgiften, som der betales ved indregistreringen af flexleasing bilen.

 

Hvordan opgøres registreringsafgiften?

Det forklares herved at det er den beregnede registreringsafgift der danner grundlag for den forholdsmæssige registreringsafgift, den betales løbende hver måned som beskrevet tidligere ovenfor.

Dvs. at afgiftsstørrelsen afhænger altså af bilens alder. I nogen tilfælde vil det være umuligt helt nøjagtigt at fastsætte registreringsafgiftsbeløbet for leasinggiver af den flexleasede personbil.

 

Alternative metode til registreringsafgiften størrelse

Kan det ikke lade sig gøre, kan der tages et andet alternativ i brug. Her beregner man registreringsafgiften på grundlag af 55 % af bilens købspris inkl. moms og ekskl. leveringsomkostninger.

 

Momsfradragets størrelse

Momsfradraget kan så højst udgøre et beløb svarende til den del af momsen på leasingydelsen, der beregningsmæssigt kan henføres til forretning og afdrag på registreringsafgiften.

Er momsen på flexleasingydelsen lavere end den beregnede moms, jf. momssatsen på de 25 % af fradragsgrundlaget, er der fuldt fradrag for momsen. Omvendt, hvis flexleasing momsen er højere end fradragsgrundlaget kan momsfradrag højst udgør det beregnede beløb.

Det har en likviditetsmæssig fordel for mange virksomheder at lave flexleasing af deres firmabiler, og det er typisk mest fordelagtigt, når virksomhederne laver flexleasing aftale på dyre biler. Brugeren af en flexleaset bil bliver beskattet af fri bil.

 

Splitleasingordningen

Forskellen på splitleasing i forhold til almindelig leasing og flexleasing er, at her undgår brugeren beskatning af fri bil.

Splitleasing er en ordning anvendt, hvor medarbejder og virksomhed deler leasing, dvs. der tegnes en særskilt leasingkontrakt til medarbejderen og en til virksomheden, begge parter afholder udgifterne for leasingen hver for sig.

Alle skattefradrag og momsfradrag er de samme gældende regler som ved almindelig leasing og flexleasing.

Forskellen på splitleasing i forhold til almindelig leasing og flexleasing er at med splitleasing undgår brugeren beskatning af fri bil, og det kan være en fordel, hvis brugeren af bilen kun benytter bilen privat i et mindre omfang.

Ved splitleasing gør man også brug af mulighederne som i flexleasing, ved at betale en forholdsmæssig andel af registreringsafgiften, således at virksomhed og bruger af bilen opnår en lavere leasingydelse.

Det vigtige element for at udgå fri beskatning af bil er at brugeren af bilen fører kørselsregnskab. Således skal datoen for kørslen registreres, kilometertællerens start ved dagens begyndelse henholdsvis slutning, fordeling mellem privat og erhverv, ved den erhvervsmæssige kørsel skal bestemmelsesstedet af rute angives.

 

Læs evt. mere om:
Papegøjeplader
Kunstnerisk virksomhed
Regnskabspriser.dk's prisberegner