Økonomifunktioner


Få 3 gratis og uforpligtende bogholder-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en bogholder til at lave jeres regnskab?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige bogholdere fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Hvad laver en bogholder?
I virksomhedernes økonomiafdeling er der mange stillinger, der skal bestrides. Her i blandt finder man stillingsbetegnelserne Regnskabsmedarbejder, Regnskabsassistent, Kreditor-/Debitor-/Lønbogholder.

De stillingsbetegnelser dækker lidt over de samme opgaver, der ligger i et bogholderi. Bogholderen sikrer, at alt virksomhedens aktivitet registreres i et økonomiprogram, således at ledelsen kan se historisk, hvordan de foregående måneder er forløbet. Det er ikke bogholderen, der foretager den dybdegående kontrol og rapportering til regnskabsledelsen, det er controllere. Bogholderen sørger også for at tingene er iorden til et kommende review eller en revision. 

Bogholderen sørger for at betale alle de regninger virksomheden modtager fra leverandører. Bogholderen kan også hjælpe med fakturering, men mange gange ligger denne funktion hos sælgere eller den kundeansvarlige. Derimod hjælper de med at stemme debitorerne af, altså kontrollere om kunderne har betalt deres regninger.

Det er jo vigtigt for enhver virksomhed at have styr på likviditeten, så virksomhedens drift kan forsætte med at betale løn og regninger. Når kunderne ikke betaler er det bogholderens opgave og inddrive pengene. Det kan gøres via rykkerskrivelser. Typisk starter man med en påmindelse, dernæst kommer rykker 1 og 2 inkl. Rykkergebyr og morarenter, betales disse heller ikke overdrages sagen til retslig inkasso. Rykkerskrivelser ordnes også af regnskabsafdelingen.

 

Det kan også være nødvendigt og ringe til kunderne, da det er nemmere for en skyldner ikke at reagerer på skriftlige henvendelser. Modsat ved kreditorstyring, der kan en kreditorbogholder sidde i samme situation, hvor kreditorbogholderen skal håndtere konflikter med leverandører, når virksomheden ikke er i stand til at betale de regninger, der forfalder.

 

Løn er et andet vigtigt område i virksomhedens økonomifunktion, lønansvar kræver ekstra uddannelse til lønbogholderen. Det er vigtigt, at lønbogholderen kender til lønberegning, indberetningspligter, betalingspligter og lønbogholderen skal have indsigt i og kunne læse løn-/ansættelseskontrakter, således at lønbogholderen i praksis kan overføre de aftalte formalia til en lønseddel.

 

Der er flere typer af lønsystemer, danløn, multiløn, proløn og mange økonomiprogrammer har lønsystemet integreret, når der er mange ansatte til store lønkørsler, det skal lønbogholderen også kunne bestride. Overordnet skal en bogholder bogføre driftsaktiviteterne, løbende afstemme løn, balanceposter, indberette moms, betale regninger, inddrive penge fra kunderne og lave årsafslutning klar til en revisor.

Bogholderfunktionen har altså mange arbejdsopgaver. Hvis man ejer en mindre virksomhed kan man være fristet til at varetage opgaverne selv. Det frarådes dog på det kraftigste. Man kan hurtigt blive træt af arbejdet samtidig med at det sandsynligvis ikke ordnes ordentligt. Det anbefales istedet at finde en billig freelance bogholder som kan varetage bogholderfunktionen. 

 

Hvad laver en controller?

Finansiel controller og Business controller dækker lidt ind over hinanden, afhængigt af hvor stor virksomheden er. Hvis virksomheden er rigtigt stor vil en Finansiel controller fokusere mest på regnskabsudarbejdelse sammen med bogholderen.

Business controllerens fokusområde er økonomistyringen og virksomhedens rentabilitet. En business controller overvåger samtidig regnskabet, sikrer statusopdateringer på udviklingen af virksomheden i form af ledelsesrapporter.

Finansiel controllere og Business controllere har en længere uddannelse i forhold til en bogholder, typisk har de tilegnet sig kompetencer indenfor økonomistyring, controlling, strategisk styringsredskaber, moms og skat.

 

Ledelsen
Ledelsen i økonomi afdelingen i en virksomhed kan består af følgende stillingsbetegnelser CFO (Chief Finance Officer) på dansk Økonomidirektør, Økonomichef & Regnskabschef.

En CFO er den øverste ansvarlige i økonomifunktionen i en virksomhed og arbejder meget tæt sammen med den øverste ledelse, som betegnes som C-lageret. En CFO referer til en CEO.

 

CFO’ens opgave er overordnet, at sikre virksomhedens planlægning og styring af cash-flowet, analysere virksomhedens økonomiske styrker og svagheder, og komme med konstruktive forslag til forbedring af virksomhedens position.

 

Økonomichefen & Regnskabschefen referer til CFO’en og tager sig af den daglige drift af økonomiafdelingen i en virksomhed. Økonomichefen & Regnskabschefen skal sikre, at bogholdere og controllere udfører de daglige rutiner, binder alle trådene sammen og herefter udstyrer CFO’en med nøgletalsrapporter og anden nyttige dokumentation, som CFO’en kan viderebringe til resten af ledelsen.

 

CFO’en arbejder på et strategisk niveau og Økonomichefen & Regnskabschefen arbejder med det operationelle niveau i virksomheden.

 

Hvis du vil vide mere kan du læse om disse emner:

Løn

Krav til bogføring

Økonomifunktioner

Outsourcing af bogholderiet

Personaleadministration

Prisberegner