Løn generelt


Få 3 gratis og uforpligtende bogholder-tilbud

Ønsker du at få hjælp af en bogholder til at lave lønnen?

Opret din regnskabsopgaver i formularen her under og få 3 tilbud på mail.

Vi er landsdækkende og kan sætte dig i forbindelse med dygtige bogholdere fra hele Danmark.


  • 1. Helt gratis og uforpligtende

    Det er 100% gratis når du indhenter tilbud på alle slags revisionsopgaver og bogholderopgaver.
  • 2. Spar tid

    Du sparer tid på at finde revisorer og indhente tilbud. Vi kommer med dem til dig.
  • 3. Spar penge

    Når vi indhenter tilbud til dig, så konkurrerer revisorerne/bogholderne om at give dig et godt tilbud.

Hvad indgår i Løn?

Der er mange opgaver i forbindelse med at lave løn og det kræver derfor en del kompetencer at udføre. Hvis en virksomhed ikke besidder disse kompetencer, så kan de købe sig til assistance fra eksterne bogholdere eller lønbureauer. Bluegaarden, Danløn og Proløn er nogle af de mest anvendte lønbureauer for mindre selvstændige erhvervsdrivende. Som mindre virksomhed er det som regel en rigtig god ide at tilknytte en billig bogholder til at stå for lønadministrationen. Hvis man ikke overholder de gældende regler for løn, kan det blive et problem for virksomheden. Det kan derfor være en fornuftigt ide at tilknytte en revisor som kan foretage enten review eller en revision af lønadministrationen, og dermed opdage eventuelle fejl og mangler i tide. 

Hvilke elementer indgår i en lønseddel?
Der er flere beregninger som skal fremgå og foretages. Medarbejderen skal have en lønseddel og modtage nettolønnen udbetalt på sin lønkonto. Det er virksomhedens ansvar at sikre at udbetalingen af løn og lønsedlen er i orden.

Ved lønadministration skal der beregnes ATP, AM-bidrag, A-skat, Feriepenge (kun ved timeløn ansatte), yderligere skal der tages højde for opgaver indenfor pension, ferieregnskab, søndag og helligdagstillæg, syg-/barselsdagpenge, akkord- og bonusordninger, medarbejderudlæg, personalegoder (fri telefon, fri bil, fri bolig eller frokostordning) kørsels- og rejsegodtgørelse.

Det er også lovpligtigt, at der foreligger en ansættelseskontrakt hvori alle kontraktlige vilkår der danner grundlag for lønberegningen er nedfældet, så der aldrig er tvivl om lønudbetalingen eller andre aspekter vedrørende løn.

Nedenstående er et overblik over, hvilke konti der stilles krav til at blive ført i lønbogholderiet. Disse konti skal indberettes til SKAT for hver enkelt medarbejder.

200 Bruttoindkomst
201 Bruttoferieindkomst
202 Nettoferieindkomst
203 Feriedage
13 AM-indkomst
14 Bidragsfri A-indkomst
15 A-Skat
16 AM-bidrag
46 ATP-bidrag
48 Rejsegodtgørelse
19 Fri bil
20 Fri telefon
21 Fri kost og logi
26 Sundhedsforsikring
36 B-indkomst, bidragspligtig
38 B-indkomst, bidragsfri
50 Fri helårsbolig
51 Fri sommerbolig
52 Fri lystbåd
53 Fri licens
55 Andre personalegoder med bundgrænse
56 Andre personalegoder uden bundgrænse
248 SH-opsparing
69 Jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelse

 

Løn ifølge ferieloven
Er man lønmodtager, optjener man ferie jf. ferieloven, enten som ferie med løn eller feriepenge indbetalt til feriekontoen.

En lønmodtager optjener for hver måned lønmodtageren arbejder 2,08 feriedage. Dvs. er man ansat et helt ferieår, vil man have optjent 25 dage til afholdes i næste ferie år.

For et helt arbejdsår er det 0,07 feriedag der optjenes pr. dag. Skal der beregnes feriedage for en medarbejder, der stopper midt i en måned, så opgøres den sidste måned pr. dag.

Der skal føres ferieregnskab for hver enkelt ansat, og det skal fremgå af medarbejderens lønseddel, hvordan den optjente saldo for indeværende ferie er forløbet, hvor meget er der fra tidligere ferie år, og hvor meget er der afholdt. Lønsedlen skal indholde en opgørelse over hvilke beløb der er trukket til A-skat og AM-bidrag, så man kan se nettoferiepengene.

 

Lønadministration for funktionærer

Funktionærer afholder ferie med betalt løn, og herudover modtager lønmodtageren et løntillæg på 1% af den samlet bruttoløn fra arbejdsgiveren, både som timelønnet og funktionær. Modsat er det ved timelønnet medarbejder, som modtager feriegodtgørelse på 12,5 % af bruttolønnen. Hvis en timelønnet ansat ønsker feriegodtgørelsen udbetalt, kan der ansøges om at få den udbetalt, men feriegodtgørelsen udbetales først fra den dato, hvor ferien afholdes. I dag foregår udbetalingen via Udbetaling Danmark, der administrerer feriekontoen.

Der er altså en lang række forhold som gør sig gældende for udbetaling af løn. Derfor anbefales det at få professionel hjælp til bogføring af løn, og det er en god ide at finde en dygtig bogholder til løn, som kan sørge for at alt går efter bogen.

 

Du kan også lære mere om følgende relaterede emner:

Krav til bogføring

Økonomifunktioner

Billig bogføring

Personaleadministration

Momsindberetning

Prisberegner